Gréckokatolícka cirkev
farnosť Torysky
filiálka Nižné Repaše

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


kriz

Žalm 1


1Blažený človek, čo nekráča podľa rady
bezbožných a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
2ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
3Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.
4No nie tak bezbožní, veru nie;
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
5Preto bezbožní neobstoja na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
6Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.


Náš život prežívame len na dvoch cestách. Buď na ceste Pánovej kedy chodíme s Bohom a nekráčame podľa rady bezbožných alebo cestou hriešnikov. Pôstne obdobie je časom navrátenia sa na správnu cestu, na naše každodenné chodenie s Pánom. A naozaj je blažený ten, kto v Pánovom zákone má záľubu a rozjíma o ňom dňom i nocou. Kto každý deň žije s Božím slovom a dáva celý život Bohu. To je cesta pokánia a nápravy ku ktorej nás vedie práve tento požehnaný čas Veľkého pôstu. Ak to tak nie je brat, sestra tak práve pre teba znejú tieto slová žalmistu, aby si obstál(a) na súde, aby nad tvojou cestou bedlil Pán, aby ťa tvoja cesta neviedla do záhuby ale práve naopak, k slávnemu a úžasnému dňu Vzkriesenia – k večnému životu.
Modlitba pred pripojením sa k internetu


Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.o.Marián Sterančák

Dnes je Utorok 28.marca 2017.
Dnes oslavuje meniny Sona
Zajtra oslavuje meniny Miroslav

Najbližšie liturgie:
Torysky
Utorok o 17:00 hod

Nižné Repaše
Nedeľa o 9:00 hod